Dört Yüzyıllık Bir Tarih...

Lisemiz

Tel : 0212 244 10 26
Fax : 0212 245 68 95
sb@sb.k12.tr

Eğitim
Öğretim
Öğrenci Hayatı
Kültür ve Sanat
Dayanışma

Saint-Benoît Lisesi, Fen derslerinin öğretimine büyük önem vererek, öğrencilerin fen alanındaki bilgileri Fransızca olarak da edinebilme ve kullanabilmelerini hedeflemektedir.
Öğrencilerimizin kişisel ve profesyonel geleceklerini etkileyen Fen derslerinin öğrenimini kolaylaştırmak için, Hazırlık sınıfından başlamak üzere, Fransızca Fen öğretimine yönelik araştırmalar sonucunda, verimliliği kanıtlanmış çeşitli yöntemler uygun bir eğitim anlayışıyla uygulamaya konmuştur.

Genel amaçlar :

 • Biyoloji, fizik, kimya gibi farklı alanlarda bilimsel kültürü geliştirmek : Fransızca olan bu öğretim, öğrencinin dilbilimsel becerilerini ve sözcük bilgisini güçlendirir.
 • Canlı varlıklar, çevrebilim, madde gibi konuları işleyerek öğrenciye, kendisini çevreleyen dünyayı çözebileceği ipuçlarını vermek.
 • Öğrencilerin bilimsel gelişimlerine katkıda bulunmak :
  Merak, inceleme, analiz, sentez, eleştirel bakış, girişimcilik, yaratıcılık gibi yeteneklerini pekiştirmek
  • Bilmek : Bilgiyi öğrenmek
  • Yapmayı bilmek : Bir yöntem bulmak, deney yapmak
  • Olmayı bilmek : Bir davranışı benimsemek.
 • Öğrenciyi, Fen derslerinin içeriğini, özellikle 9.cu sınıfta izleyebilecek düzeye getirmek.

Fransızca Fen derslerinin öğrenimi sonucunda elde edilecek beceriler:

Öğrenci bunları yapabilmeli ...

 • Kendini sorgulamak, iletişim kurmak ve akılcı biçimde davranmak.
 • Bilimsel etkinliklere katılarak kendi öğrenimini pekiştirmek.
 • Kendi sorularını oluşturarak gerçek dünyayı irdelemek
 • Akılcı araştırmalar yürütmek ve somut deneysel uygulamalar yapmak.
 • Belgesel bir araştırma yapmak.
 • Görüş almak ve vermek, düşünce üretmek ve paylaşmak, bakış açılarını karşılaştırmak ve geçici veya kesin sonuçları, sözlü ve yazılı olarak belirtmek.

Böylelikle öğrenciler, birbirini dinlemeyi, karşısındakinin fikirlerine saygı duymayı, ciddiye almayı ve farklı görüşleri değerlendirmeyi öğrenirler

Öğrencilerin yararlanabileceği, gerçek anlamda bir bilimsel ortam için gerekli koşulları oluşturmaya yönelik bir öğretim

Bir eğitim ki ...

 • Lise programlarındaki bilimsel işleyişe uygun olarak kavramların öğretilmesini amaçlar.
 • Düşüncenin en doğru ve en belirgin şekilde ifade edilmesine yardımcı olur.
 • Hazırlık sınıflarında öğrencilerin Fransızca düzeyleri tam yeterli olmasa da, düşüncelerini ifade etmeleri teşvik edilir ve değerlendirmeye alınır.
 • Bilimsel etkinliği, disiplinler arası ilişkiyi ve dili hakimiyetini kuvvetlendirici uygulamalara yer verir.
 • Öğrencileri, sorgulamaya ve analitik düşünceye yönlendirir.
 • Mantıklı düşünmeyi ve eleştirel bakış açısını ortaya çıkarır.
 • Bilgi karşısında, öğrencilerin özerkliklerini ele almalarını sağlayacak şartları oluşturur.

Eğitim anlayışımız, bilgiyi edinmiş olan öğrencilerimizi, düşünceleriyle, bu birikimi en verimli şekilde kullanmaya yöneltir.

Çeşitli seçenekler sunan Fransızca fen dersleri eğitimi:

 • Gerekli her türlü iletişim için, konuşma dilinin öğrenilmesini,
 • Sözlü ve yazılı ifade araçlarının kullanımını,
 • Bütün derslerde aynı kavrama düzeyine erişmek için disiplinler arası çalışmalar yapılmasını,
 • Kültürler arası etkileşimi sağlayabilmek için farklı kültürleri çok iyi tanıma olanağını sağlar.

Böylece:

 • Öğrenmeyi öğretme durumlarını oluşturabilme,
 • İletişim teknikleriyle, kuramsal teknikleri birleştirme hedeflerini gerçekleştirir.

Bu hedefler, ancak Fransızca öğretimiyle (FLE) ve Fen öğretimi (DNL) arasında bir paylaşım varsa gerçekleşebilir.
Saint-Benoît Lisesi’nde de Fransızca ve Fen Bilimleri arasında böyle geçişler vardır.

Hazırlık sınıfının programı üç bölüme ayrılmıştır

 • Biyoloji : Ekosistemler, canlı varlıklar, hücre, beslenme ve solunum.
 • Kimya . Maddenin halleri ve hal değişimi, atom.
 • Fizik : Büyüklük ve birimler

Aşağıdaki pratik beceriler de gelişmiştir :

 • Basit şemaları tamamlamak
 • Alıştırmaları çözmek
 • Okuduğuna göre bir grafik çizmek.

Hazırlık sınıfında Fransızca fen dersini takip edebilmek için öğrenci :

1) Bilim dilinin temelini ve önemli noktalarını anlamalıdır.
Örneğin : Elektrik akımı, hidrojen bağı, erime noktası gibi

2) Basit dilde yazılan yönergeleri anlamalıdır :

SeviyeYeteneği belirten yüklemler
Bilgi Tanımlamak, isimlendirmek, sıralamak, kendi cümleleriyle söylemek …
Anlama Betimlemek, özetlemek, anlatmak, yorumlamak …
Uygulama Kullanmak, çözmek, inşa etmek, göstermek, hesaplamak
Analiz Analiz etmek, ayırdetmek, karşılaştırmak, seçim yapmak …
Sentez Anlamak, yazmak, planlamak, gerçekleştirmek

3) Sözlü ifade etmek :
Sınıfta işlenen konuları ayrıntılı olarak ve açık bir şekilde sözlü olarak ifade etmek.

4) Yazılı olarak ifade etmek :
Basit cümlelerle cevaplamak, detaylı ve açık çözümler önermek.

Galeri

Aynı bölümde

 • FrancEducation Markası
 • İki Dilde Eğitim

 • Kayıtlar

 • 2016-2017 Kayıt Takvimi
 • Nakil : Önemli Duyuru
 • 2017-2018 Yeni Kayıt İşlemleri
 • 2017-2018 Kayıt Yenileme İşlemleri
 • Videolar Eşliğinde Saint Benoît’yı Seçmek İçin 8 Önemli Neden
 • İddialı ve kendini yenileyen projeler… bir eğitim ve kültür mirası !

 • Saint Benoît Lisesi TEOG Puan Hesaplama
 • ÖSYS 2017 Kılavuzu Yayınlandı
 • YGS başvuruları başladı...

 • 2016 Türkiye Ve Yurtdışı Üniversite Yerleşim Sonuçlarımız
 • Okulumuzdan tüm dünyaya...