Dört Yüzyıllık Bir Tarih...

Lisemiz

Tel : 0212 244 10 26
Fax : 0212 245 68 95
sb@sb.k12.tr

Eğitim
Öğretim
Öğrenci Hayatı
Kültür ve Sanat
Dayanışma

Yuvaya Dönüş

Yıllar önce, yeni hayata atılan bir birey olarak kapısından çıktığım sevgili okuluma geri döndüğüm bu günler benim için büyük anlam taşıyor. Aradan geçen zaman, benim eğitimin her şeyin özü olduğu gerçeğini daha derinden kavramamı sağladı. Bu camiada yer almak, gerçekten de büyük mutluluk kaynağı. Hele bu onurlu görevi, benim için çok değerli bir Hocamdan, bize insanları anlamayı, hoşgörüyü öğreten, insani değerleri aşılayan Sayın Lilian Ünal’dan devralmak daha da anlamlı. Tüm hocalarımdan, çalışma arkadaşlarımdan, dostlarımdan, öğrencilerimden daima bir şeyler öğrendim, eğitimin yaşı ve sınırı yok, öğrenmek kadar güzel bir şey de yok…

Saint Benoît Lisesi, 230 yıllık uzun tarihinin getirdiği zengin bir kültüre sahip, bu geçmiş hem günümüze hem de geleceğimize ışık tutacak büyük bir miras. İçinde yer aldığımız kuşağa önerilen en büyük tasarının güzel ve uygar bir dünya yaratılması olduğu inancındayım.

Sevgili meslektaşlarım, değerli veliler ve sevgili öğrenciler, biz eğitimciler daha aydınlık bir dünya için yol gösterici olma görevini üstlenenleriz. Gençlerimizi, bilimin ışığında düşünmeye, yorum yapmaya, çözümlemeye, akılcı değerlendirmeler ve eleştiriler yapmaya ve sorgulayarak tartışmaya yönlendiren ve böylece tüm yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyanlarız. Özlü ve kapsamlı araştırmalar yapan, duyarlı, diğerlerine ve içinde yaşadıkları dünyaya saygılı, insani değerleri her şeyin üstünde tutan, sanata, kültüre, spora önem veren, kısaca hayatı tüm boyutlarıyla bilinçli ve dolu dolu yaşamaya hazır gençleri yetiştirmek bizlerin ana hedefidir. Okul, öğrenci için, kapısından içeri adımını attığı andan itibaren, yanında ona destek olanlarla birlikte eğitim basamaklarını tırmandığı, mutlu ve özgür bir yuva olmalıdır. Tıpkı benim için geçmişte olduğu gibi… Bu nedenle ‘’Yuvaya Dönüş’’ diyorum. Öğrencilerimizin de böyle hissedeceklerini, okulumuzun, kişiliklerine katkılarının bilincinde olacaklarını biliyorum.

Saint Benoît Lisesi’nin köklerinden gelen, Milli Eğitimimizin ilkeleri doğrultusunda giderek yükselen çağdaş eğitim anlayışı ve dinamizmi ile bu hedefi gerçekleştirdiğine ve gerçekleştirmeye devam edeceğine içtenlikle inanıyorum. Eğitime yürekten gönül vermiş tüm çalışma arkadaşlarımla, özveriyle, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde, daima daha iyiye doğru ilerleyeceğimize güvenim sonsuz.

Bizler, ulu önder Atatürk’ün 10.yıl nutkunda ifade ettiği gibi:
"Geçen zamana oranla daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha çok işler başaracağız... Türk ulusunun yürümekte olduğu gelişme ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir."

Gülay DOĞUSOY
Türk Müdür Başyardımcısı

Aynı bölümde

  • Okul Müdürü
  • Pierre GENTRIC

  • İdari Kurul